KOMUNIKAT – WYBIERAMY MAZOWIECKIE SMAKOŁYKI

Najsmaczniejsze i najzdrowsze wyroby piekarnicze, cukiernicze, wędliny, sery, owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne, a także miody oraz napoje, mają szansę stanąć do konkursu o Laur Marszałka. Mazowieccy producenci żywności mogą zgłaszać swoje produkty do 31 stycznia 2010.

 

Celem konkursu jest promocja najlepszych, najsmaczniejszych, najzdrowszych, a także tradycyjnych produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów. Konkurs ma za zadanie wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa.

W konkursie przewidziano dwie kategorie: mazowiecki produkt konwencjonalny oraz mazowiecki produkt tradycyjny i naturalny. W obu kategoriach oceniane będą: wyroby piekarnicze i cukiernicze, wyroby mączne, wędliny, przetwory mięsne, sery i inne przetwory mleczne, owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne, miody oraz napoje.

W kategorii mazowiecki produkt tradycyjny i naturalny mogą wziąć udział produkty, które powstały bez udziału środków chemicznych, zostały wytworzone dzięki naturalnym procesom technologicznym, według tradycyjnej receptury. Surowce tych produktów mogą też pochodzić z upraw ekologicznych lub rolnictwa zintegrowanego.

Szeroka formuła pozwala na udział w konkursie nie tylko firmom komercyjnym, ale także organizacjom zajmującym się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takim jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne czy osoby fizyczne. Warunkiem jest jednak udokumentowanie działalności posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prezentację produktu na różnego rodzaju targach, wystawach, lokalnych imprezach itp. Produkty biorące udział w konkursie powinny być wytwarzane w ilościach handlowych, najlepiej z surowców produkowanych na Mazowszu. Ważne też, aby zgłoszony produkt był powtarzalny, co umożliwi jego promocję po konkursie.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden produkt w danym roku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 stycznia 2010 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 1 marca 2010 roku, a uroczyste wręczenie nagród – na przełomie marca i kwietnia 2010 roku.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do regulaminu, można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w dziale Komunikaty, ogłoszenia.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, pod numerami telefonów: (22) 59 79 379 oraz (22) 59 79 660.

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego