KOMUNIKAT – ODNOWA I ROZWÓJ WSI – MAZOWIECKA WIEŚ PIĘKNIEJE!

Dziś Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę 295 projektów realizowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (PROW 2007-2013). Ogólny koszt wszystkich projektów to prawie 200 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi ok. 107 mln zł. Unijne wsparcie pozwoli zmodernizować  m.in. parki, rynki, gminne domy kultury. – Dzięki tej pomocy mazowiecka wieś z pewnością wypięknieje – powiedział Adam Struzik.

„Odnowa i rozwój wsi” to jedno z działań unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dzięki niemu gminy, instytucje kultury, związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe z całego Mazowsza wyłonione w konkursie mogą liczyć na finansowe wsparcie.

Duże zainteresowanie programem pokazuje, że dbanie o swoje otoczenie i podtrzymywanie własnej tożsamości to bardzo ważne kwestie dla mieszkańców wsi – podkreślił Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. – Wierzę, że udział w tym programie pozwoli aktywnym społecznościom zadbać o swoją miejscowość – o zmianę jej oblicza po rewitalizacji parków czy rynków, ale też o zintegrowanie mieszkańców dzięki takim projektom jak budowa świetlic gminnych.

W tym roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęło 348 wniosków. Dofinansowanie na kwotę ok. 107 mln zł otrzyma 295 projektów, z czego w regionie ciechanowskim – ok. 11,8 mln zł (31 projektów), w regionie ostrołęckim – ok. 17,6 mln zł (48 projektów), w regionie płockim – ok. 11,3 mln zł (30 projektów), w regionie radomskim – ok. 16,7 mln zł (47 projektów), w regionie siedleckim – ok. 22,8 mln zł (65 projektów), w regionie warszawskim wschodnim – ok. 13,5 mln zł (39 projektów) oraz w regionie warszawskim zachodnim – ok. 9,2 mln zł (26 projektów).

Dotychczas dzięki realizacji tego typu projektów odnowione zostały ważne historycznie i kulturalnie miejsca w małych miejscowościach. Wpłynęło to zarówno na poprawę jakości życia ich mieszkańców, jak i na wzrost atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej tych obszarów wiejskich.
W latach 2004-2006 „Odnowa wsi” realizowana była na Mazowszu w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego”. Działanie to współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”. Wdrażanie programu zakończyło się sukcesem.

W 2005 i 2006 r. do Urzędu Marszałkowskiego WM wpłynęło łącznie 378 wniosków o dofinansowanie. Projekty zgłosiło aż 169 samorządów gminnych, czyli 2/3 wszystkich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w województwie mazowieckim oraz 7 instytucji kultury.

 

Lista-50982.xls

 

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego