Kolejne warsztaty z bibułkarstwa – Maliszów

W środę 19 kwietnia 2012 w miejscowości Maliszów gmina Kowala, odbyły się kolejne warsztaty z bibułkarstwa. Warsztaty zostały przeprowadzone pod nadzorem Pani Jolanty Falkiewicz z Radomia i dotyczyły m. in. zajęć z plastyki obrzędowej metodami tradycyjnymi i wspólczesnymi. Spotkanie otworzyła Pani Teresa Majkusiak – Prezes LGD  Wspólny Trakt. Wśród uczestników był Wójt gminy Kowala Pan Sławomir Stanik i radny Pan Dariusz Chruślak.