Kolejna inwestycja w ramach środków LGD Wspólny Trakt zakończona

Według projektu wykonano montaż kilku nowych urządzeń do zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną, elastyczną, przepuszczalną z granulatu gumowego ze spoiwem na bazie żywic poliuretanowych jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej przy przedszkolu. Montaż kilku drewnianych ławeczek, kosza, regulaminu korzystania z placu zabaw. Teren aktualnie istniejącego placu zabaw jest ogrodzony i oświetlony. Pełni role przedszkolnego placu zabaw.

Środki, które gmina przeznaczyła na tą inwestycję to kwota w wysokości 123 145,14zł. W ramach PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) objętego na lata 2014 – 2020 Gmina Kowala jako podmiot ubiegający się o przyznanie dofinansowania na „Budowę placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kowali” uzyskała kwotę 78 357,25 zł.

Źródło; Gmina Kowala