image

Kierunek usługi społeczne!

 

Kierunek usługi społeczne!

W dniu 14 czerwca 2024 roku dzięki gościnie Pana Damiana Różalskiego odbyło się kolejne spotkanie eksperckie dot. rozwoju lokalnego systemu usług społecznych z udziałem pracowników i kadry zarządzającej instytucjami pomocy społecznej i organizacji pozarządowych obszaru LGD „Wspólny Trakt”, które reprezentował Prezes Zarządu Pan Paweł Piasek.

W trakcie spotkania określono stan świadczonych usług społecznych, form pomocy i programy realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i we współpracy przez instytucje na ternie gmin Iłża, Kowala, Skaryszew oraz Wierzbica.

Przedmiotem dyskusji był również zakres przedmiotowy, grupy odbiorców, skala udzielanego i planowanego wsparcia. W sposób szczególny zwrócono uwagę na następujące aspekty:

 • usługi opiekuńcze
 • asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
 • teleopieka
 • asystent rodziny
 • Klub Senior +
 • Opieka 75+
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • pomoc psychologiczna
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
 • terapia uzależnień
 • pomoc psychiatryczna
 • usługi sąsiedzkie

Wsparcie już dociera do coraz szerszej grupy odbiorców i będzie rozwijane w różnych lokalizacjach w odpowiedzi na potrzeby wspólnot samorządowych.

Kolejne spotkanie zaplanowano już w sierpniu w Iłży!

Instytucje, które uczestniczyły w spotkaniu:

 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie
 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy
 • Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Licznik odwiedzin: Odsłon razem: 578898 | Odsłon wczoraj: 105 | Odsłon dzisiaj: 61