Jaki będzie nowy RPO WM?

http://www.glowaczow.pl/upload/rpo_wm_kolor_1.jpgRozpoczął sie cykl konsultacji społecznych nowego programu operacyjnego dla Mazowsza.

Pierwsze spotkanie odbyło się 14 lutego w Płocku, kolejne 17 lutego w Ostrołęce. Marszałek Adam Struzik zaprezentował założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

  W stosunku do poprzedniego okresu programowania zmienia się kilka rzeczy. Mazowsze nie jest już traktowane jako region słabiej rozwinięty. Siłą rzeczy może liczyć na mniejsze wsparcie z UE. Udało się jednak wynegocjować kwotę ok. 3,8 mld euro. Do programu operacyjnego (RPO WM 2014-2020) trafi ponad 2.1 mld euro, zaś o kolejnych ok. 1,7 mld euro (z funduszy strukturalnych EFS i EFRR) beneficjenci z Mazowsza będą mogli ubiegać się w programach krajowych.

 

  Zmianą jest też zakres samego programu. Będzie on łączył w sobie inwestycje, które do tej pory były w dwóch programach (RPO i POKL), i znajdą się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W jednym programie będą więc tzw. projekty twarde i miękkie.

 

  Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej wsparciem finansowym mają być objęte przede wszystkim działania związane z pobudzaniem gospodarki, zastosowaniem dokonań naukowych w biznesie i wspieraniem przedsiębiorców. Unia Europejska mocno stawia nadal na odnawialne źródła energii. To właśnie na tego typu projekty będzie najwięcej pieniędzy. Na ten cel przeznaczonych jest 65 proc. środków z EFRR w ramach nowego RPO WM (czyli 885,1 mln euro).

 

  Nowością dla subregionów są tzw. RIT-y, czyli Regionalne Instrumenty Terytorialne. Mają to być narzędzia, które pozwolą podejść do pewnych inwestycji w sposób ponadsamorządowy, np. przy projekcie kanalizacyjnym czy drogowym przebiegającym przez kilka gmin. Pozwoli to elastycznie i indywidualnie (czyli z punktu widzenia danego subregionu) podchodzić do projektów. Środki w ramach RIT dla wszystkich pięciu subregionów Mazowsza wynoszą 6 proc. całej kwoty przyznanej województwu na RPO WM 2014-20 (czyli 130 mln euro). Poza RIT-em o wsparcie z UE będzie można się ubiegać jak dotychczas – w ramach otwartych konkursów.

 

  Projekt RPO WM po konsultacjach ma trafić na początku kwietnia 2014 r. do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz do Komisji Europejskiej.

Źródło; mazovia.pl