Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację – info dla beneficjentów

 
 

Poradnik niniejszy przeznaczony dla benefi cjentów czterech ww. działań inwestycyjnych, porusza najbardziej istotne kwestie związane z prawidłową realizacją i rozliczaniem operacji. Realizacja operacji zgodnie z umową przyznania pomocy oraz złożenie prawidłowo sporządzonego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami warunkuje bowiem możliwość uzyskania przez benefi cjentów przysługującej im refundacji części poniesionych kosztów kwalifi kowalnych. Skorzystanie z zawartych w Poradniku informacji i wskazówek powinno pozwolić benefi cjentom uniknąć niepotrzebnych problemów i komplikacji przy rozliczaniu operacji.

 

 

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/dokumenty/Poradnik.pdf