JA w Internecie GMINA Skaryszew

Trwa nabór dla mieszkańców gm. Skaryszew na szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych
„Ja w Internecie”.
🔸W szkoleniach mogą uczestniczyć dorośli od 25 roku życia mieszkańcy Gminy Skaryszew, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie czy bezrobotne. Szkolenia odbywać się będą w trzech punktach na terenie gminy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku Starym, Zespół Edukacji Gimnazjalnej
i Podstawowej w Makowcu, Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” z siedzibą w Skaryszewie.
🔸Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych (szkolenia 2 dniowe po 6 godzin lub szkolenie 3 dniowe po 4 godz.) i grupach 12 osobowych (decyduje kolejność zgłoszeń).