IX Dni Przedsiębiorcy Rolnego – „Czy rolnicy odczuwają presję regulacji prawnych?” – zaproszenie na konferencję

Zapraszamy na IX edycję Dni Przedsiębiorcy Rolnego do Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnem. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 marca 2013 r. Tym razem uczestnicy konferencji będą starali się udzielić odpowiedzi na pytanie: „Czy rolnicy odczuwają presję regulacji prawnych?”

Aktywny udział Polski w współtworzeniu Wspólnej Polityki Rolnej oraz nieustanny rozwój technologii, dostęp do nowych nawozów, środków ochrony roślin niesie ze sobą coraz większe wymagania. Wraz z rozwojem gospodarstw rolnych wzrasta ilość przepisów i regulacji, mających na celu zapewnienie kontroli oraz bezpieczeństwa produkcji. Od 2014 roku zmianie ulegną zasady przyznawania płatności bezpośrednich wynikające m.in. z wprowadzenia tzw. „zazielenienienia”. Coraz głośniej mówi się także o wprowadzeniu podatku dochodowego w rolnictwie. Jak intensywnie produkować zachowując wymogi integrowanej ochrony roślin? O tych i pokrewnych zagadnieniach dyskutować będą rolnicy, doradcy i naukowcy w trakcie dwudniowej konferencji. Uzupełnieniem obrad plenarnych pierwszego dnia konferencji będą panele dyskusyjne prowadzone w trzech grupach roboczych. Pierwsza z nich obejmie rolników z dominującą produkcją roślinną, dyskusja będzie się toczyć wokół pytania: Czy upraszczając technologię produkcji można osiągnąć cele rozwojowe gospodarstwa?
W drugiej grupie uczestniczyć będą rolnicy zajmujący się produkcją mleka. Tematem ich rozważań będą warunki opłacalności produkcji mleka.
Ostatnią grupę stanowić będą producenci trzody chlewnej. Teza do dyskusji w tej grupie to: Umiejętna produkcja prosiąt warunkiem opłacalności produkcji żywca wieprzowego.

W każdej z grup głos zabiorą eksperci specjalizujący się w danym kierunku produkcji, a dyskusja zostanie poprzedzona prezentacją 3-4 gospodarstw z Polski i Niemiec.

Drugiego dnia konferencji odbędą się obrady plenarne połączone z dyskusją, w trakcie której poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in.: Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku oraz ekonomiczne skutki działań prośrodowiskowych w nowej WPR dla gospodarstw rolnych. Dyskusja z udziałem praktyków i ekspertów dotyczyć będzie także tematyki ubezpieczeń oraz podatku dochodowego w rolnictwie i tego, jakie skutki dla gospodarstw rolnych może nieść ze sobą jego wprowadzenie.

Spotkanie od lat stanowi doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych rozwiązań pomiędzy praktykami – rolnikami z Polski i Niemiec.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Organizatorzy konferencji:

Centrum Doradztwa Rolniczego, DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze)
wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Dodatkowych informacji udzielają:

  1. Anna Pabich, tel. 61 823 20 81 wew. 137,
    e-mail: a.pabich@cdr.gov.pl lub poznan@cdr.gov.pl
    CDR Oddział w Poznaniu, ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań
  2. Ludwik Apolinarski, tel. 61 639 01 17/18, tel. kom. 607 034 522,
    e-mail: agrofood@dlg-pl.pl
    DLG AgroFood Sp. z o.o, ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań

Załączniki:

Program konferencji

Warunki uczestnictwa

Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

źródło: CDR w Brwinowie