IV edycja konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Już po raz czwarty wybieramy najlepszy produkt żywnościowy na Mazowszu. Najsmaczniejsze i najzdrowsze wyroby piekarnicze, cukiernicze, wędliny, sery, przetwory owocowe i warzywne, a także miody oraz napoje, mogą stanąć do konkursu o Laur Marszałka.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa.

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Zaproszenie kierujemy nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami, np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

Zgłoszenia, wyłącznie na karcie zgłoszeniowej, należy przesyłać do 31 stycznia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.

Na państwa pytania dotyczące konkursu czekamy pod numerami telefonów: 22 5979339, 22 5979660 oraz adresami e-mailowymi: k.kuran@mazovia.pl, k.zaniewski@mazovia.pl.

do pobrania: http://mazowieckie.ksow.pl/fileadmin/user_upload/mazowieckie/pliki/Laur_Marsza%C5%82ka_IV_edycja.doc