” Integracja przez kulturę i sztukę na bazie Legend Świętokrzyskich” – projekt grantowy

Już czas rozpocząć działania w ramach projektu grantowego,
 poddziałanie 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020
          Operacja ” Integracja przez kulturę i sztukę na bazie Legend Świętokrzyskich” polega na integracji działań z zakresu poznawania

krajoznawczego, tworzenia kultury i działań artystycznych.

Jest to pierwsze, na trenie Miasta i Gminy Skaryszew, przedsięwzięcie,

które angażuje do aktywności jednocześnie osoby niepełnosprawne i pozostałą część społeczeństwa, uwrażliwiając nawzajem poprzez działanie.

Projekt swym zasięgiem obejmuje 4 działania:

  1. 27-04-2019 wycieczka do Huty Szklanej; zwiedzanie Babyjagowa i Osady Średniowiecznej w celu zapoznania z klimatem Legend Świętokrzyskich oraz wprowadzenia w nastrój realizowanego w 2 etapie przedstawienia .
    ” Sabatowisko, czyli gościnnie u Jędzy Zielichy i… .”

Pozostałe zajęcia odbywać się będą o godzinie 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Aktywni na Targowej w Skarszewie ul. Targowej w Skaryszewie.

  • 10-05-2019 interaktywne działanie kulturalne – warsztaty w stow. Aktywni na Targowej,
  • 22-05-2019, przedstawienie pt.” Sabatowisko, czyli gościnnie u Jędzy Zielichy i… .”
  • 29-05-2019 warsztaty plastyczne w ramach tego zadania nastąpi powrót do wspomnień z wycieczki m.in. obrazujące graficznie i twórczo wspomnienia z wycieczki i warsztatów teatralnych w formie folderów z fotografiami, wykonanie Księgi Włóczykijów, prac plastycznych.
  • Któryś dzień  w pierwszym tygodniu czerwca – wystawa dokumentująca przebieg i realizację całego projektu.