Innowacja kluczem do sukcesu w Unii Europejskiej?

Gdyby zapytać przeciętnego Polaka o pozytywne i namacalne aspekty wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, z pewnością jednym z najczęściej pojawiających się w odpowiedziach słów byłaby „modernizacja”. To hasło widoczne jest na wielu tabliczkach, identyfikatorach, przy remontach przeprowadzanych dzięki finansowemu wsparciu z wspólnoty. Dotyczy to licznych inwestycji: w drogi lokalne i krajowe, w infrastrukturę związaną z turystyką, czy kanalizację, w kolej.

Okazuje się, że przy ustalaniu budżetu Unii Europejskiej na kolejne lata, znaczny strumień pieniędzy zostanie przekierowany w kompletnie inną stronę. Mowa o innowacji. To ona ma być kluczem do sukcesu dla starego kontynentu w dobie konkurowania ze Stanami Zjednoczonymi i ciągle rosnącą potęgą w Azji. Nie oznacza to jednak, że zamiast w lokalne drogi, nagle każda wioska dostanie własny helikopter. Innowacji należy się dopatrywać przede wszystkim w dziedzinie badań i rozwoju, które mają skutkować w projektowaniu nowych rozwiązań, potencjalnie podatnych na patentowanie wynalazków. Środki przeznaczone na ten cel zwiększą się o kilkadziesiąt procent.

Niestety, jak na razie Polska jest w tyle w temacie innowacyjności. Nie dość, że jest ona u nas na poziomie co najwyżej przeciętnym, to jeszcze w znikomym stopniu jesteśmy przeznaczyć na ten cel fundusze już przydzielone.

Źródło; rcie.radom.pl