Inicjatywa JEREMIE – szansa na rozwój przedsiębiorczości w regionie

Duża szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Mazowsza, a także tych, którzy dopiero myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. W ramach inicjatywy JEREMIE będą mogli skorzystać ze zwrotnej pomocy finansowej – niskooprocentowanych kredytów, pożyczek i poręczeń.  

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel 61,5 mln zł. Właśnie wybrany został menedżer Funduszu Powierniczego JEREMIE na Mazowszu, który podzieli te środki. Został nim Bank Gospodarstwa Krajowego.  Dzisiaj umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, członek zarządu Wiesław Raboszuk oraz Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Daniluk.

JEREMIE (z ang. Joint European Resources for Micro- to Medium Enterprises) to  inicjatywa Unii Europejskiej, której celem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów rozpoczynających dopiero działalność gospodarczą, czyli tzw. start-upów, w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. Zwrócone przez beneficjentów środki umożliwią wsparcie kolejnych przedsiębiorców. W ten sposób pieniądze będą pracowały na rzecz regionu wielokrotnie, a fundusze unijne dla przedsiębiorców będą dostępne dłużej.

JEREMIE to nie tylko ogromna szansa na rozwój mazowieckich firm. W kolejnej perspektywie finansowej, na lata 2014-2020, to właśnie zwrotne instrumenty finansowe mają zastąpić w dużej części dotychczasowy dotacyjny system wsparcia przedsiębiorców. Ważne jest więc nabranie doświadczenia w tym zakresie, tak abyśmy nowe fundusze unijne mogli zacząć wykorzystywać od samego początku– podkreślił marszałek Adam Struzik.

Mechanizm finansowy JEREMIE polega na przekazaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego części środków z RPO WM do Funduszu Powierniczego, a następnie udostępnienie finansowania z tego źródła Pośrednikom Finansowym, którzy będą udzielać firmom m.in.: niskooprocentowanych pożyczek, kredytów, poręczeń itp. na atrakcyjnych warunkach. Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do tych firm, których instytucje komercyjne nie są w stanie finansować, lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często trudnych warunków. Z pomocy mogą skorzystać głównie te przedsiębiorstwa, które rozpoczynają działalność, nie posiadają historii kredytowej lub nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Aby uzyskać wsparcie, wystarczy prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego. Otrzymana pomoc musi być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działalności firmy. Środki na pożyczki i poręczenia zostaną udostępnione MŚP w pierwszej połowie 2013 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zadecydował o przekazaniu do Funduszu Powierniczego JEREMIE  ponad 61,5 mln zł. Liczymy, że środki te będą miały wpływ nie tylko na rozwój mazowieckich przedsiębiorstw, ale także całego Mazowsza– zaznaczył członek zarządu Wiesław Raboszuk.

Menedżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE na Mazowszu został Bank Gospodarstwa Krajowego, który pełni już taką rolę także w pięciu innych województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

BGK ma unikalne doświadczenie w zarządzaniu środkami europejskimi. Łącznie ze środkami przekazanymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego będziemy zarządzać pulą 1,7 mld zł, przeznaczoną w ramach inicjatywy JEREMIE dla małych i średnich firm. Jesteśmy gotowi, aby sprawnie wdrożyć ten projekt na Mazowszu, które jest już szóstym województwem powierzającym nam swoje środki dla przedsiębiorców – powiedział prezes Zarządu Banku Gospodarstwa KrajowegoDariusz Daniluk.

Od jesieni 2009 r. BGK podpisał  89 umów z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 1,4 mld zł. Dzięki tym środkom pochodzącym z pięciu regionalnych programów operacyjnych wspartych zostało ponad 7 tys. przedsiębiorców.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zadecydował, że do Funduszu Powierniczego JEREMIE na Mazowszu przekazana zostanie kwota ok. 61,5 mln zł z Działania 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.