Informacja dla wnioskodawców małych projektów

Wnioskodawca tzw. „Małych Projektów”, który zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowanych operacji powinien wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do organu upoważnionego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) – w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT.

Załącznik ten będzie obowiązkowy na etapie ubiegania się o refundację:

 W przypadku operacji realizowanej w jednym etapie – wraz z wnioskiem o płatność ostateczną.

W przypadku operacji wieloetapowych – wraz z pierwszym wnioskiem o płatność pośrednią.

UWAGA!!! Na czas oczekiwania na w/w interpretację to 3 miesiące!