II Mazowiecki Kongres LGD

II Mazowiecki Kongres LGD organizowany jest w dniach 21 – 22 stycznia 2011 r. w Pałacu w Łochowie. Przedmiotem obrad będą zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorczości oraz sposoby finansowania przeobrażeń terenów wiejskich w nowym okresie programowania 2014-2020.

Spotkanie jest kontynuacją działań rozpoczętych jeszcze w listopadzie 2010 roku, służących przygotowaniu naszego wspólnego stanowiska w sprawie przyszłości podejścia i metodologii Leader, szczególnie w przededniu prezydencji polskiej w Unii Europejskiej. Do wszystkich uczestników Kongresu skierowana zostanie ankieta, której wyniki przedstawione zostaną w trakcie obrad.

Kongres organizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Lubelskiego.

Istotnym elementem debaty będą wystąpienia zaproszonych gości z zagranicy, którzy przedstawią swoje doświadczenia w zakresie rozwoju turystyki i ochrony dziedzictwa kulturowego