II edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcja miesięcznika „Strażak” zapraszają do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2018.

Idea konkursu

Głównym założeniem inicjatywy jest inspirowanie, prezentowanie oraz nagradzanie działań OSP na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju oraz aktywizacji lokalnych środowisk.

Kategorie konkursowe

Jest ich 12. Odzwierciedlają szerokie spectrum społecznej działalności OSP – od poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności, kultywowania tradycji, rozwoju turystyki, ochrony środowiska, edukacji po aktywizowanie seniorów czy dbanie o estetykę przestrzeni publicznej. Utworzona została również kategoria specjalna „Ratujemy i Uczymy Ratować” skierowana do strażaków-ochotników, która jest częścią programu edukacyjnego o tej samej nazwie, realizowanego przez Fundację WOŚP i Związek OSP RP jako partnera.

Nagradzane są projekty w dwóch grupach – realizowane przez ochotnicze straże pożarne samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2018 r.

Spośród nadesłanych inicjatyw kapituła konkursowa wskaże nominowanych do nagrody FLORIANA (strażackiego OSCARA), a podczas gali wręczenia statuetek ogłosi zwycięzców.

Wszelkie szczegóły, bieżące informacje, regulamin konkursu oraz stosowne formularze do pobrania znajdują się na stronie www.floriany.pl w zakładce konkurs.