II Edycja konkursu „Przyjazna wieś”

W imieniu organizatora – Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszam do udziału w II edycji konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Tegoroczna edycja jest organizowana w dwóch kategoriach: infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej. Zgłoszenia przyjmują Sekretariaty Regionalne KSOW do dnia 31.08.2010 r. Szczegóły na stronie www.ksow.gov.pl.