I Wielki Piknik Rodzinny “ŻYJMY RAZEM”

W sobotę 10 lipca 2010 roku w Rudzie Wielkiej odbył się Festyn Rodzinny pt. I Wielki Piknik Rodzinny – „Żyjmy Razem”. Lokalna Grupa Działania ”Wspólny Trakt” również brała udział w tym wydarzeniu. Członkowie Zarządu i pracownicy biura udzielali informacji o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” na operacje:

– Małe Projekty

– Odnowa i Rozwój Wsi

Przypominamy o naborze na w/w działania. Wnioski przyjmowane są do 30 lipca 2010 roku.