I Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt. „I Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych”. Konferencja finansowana jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konferencja adresowana jest w szczególności do członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz doradców rolniczych koordynujących funkcjonowanie zagród edukacyjnych z całej Polski. Celem konferencji jest integracja i wymiana doświadczeń środowiska działającego na rzecz rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz upowszechnienie wiedzy specjalistycznej mającej znaczenie dla rozwoju sieci gospodarstw edukacyjnych w Polsce.
Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 29 listopada 2013 r. w Łodzi.
Miejsce konferencji: Hotel Campanile przy Alei Piłsudskiego 27. Hotel znajduje się w odległości ok. 2 km od Dworca Łódź Kaliska oraz ok. 500 m od ul. Piotrkowskiej – najbardziej znanej ulicy w Łodzi.
Równocześnie informujemy, że konferencja jest częścią szerszego programu edukacyjnego przyjętego przez CDR Oddział w Krakowie, zmierzającego do rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych w Polsce.

W ramach organizacji konferencji uczestnikom zostanie zapewniony:

  1. program konferencyjny obejmujący m.in. zagadnienia metodyki prowadzenia zajęć w zagrodzie edukacyjnej, w tym głównie z zakresu pedagogiki zabawy – kontekst teoretyczny i praktyczny, informacje z zakresu działalności Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, wizytę studyjną w obiekcie, w którym realizowane są zajęcia edukacyjne z kultury materialnej wsi, dyskusję, wymianę doświadczeń.
  2. jeden bezpłatny nocleg z dnia 28.11.2013 r. na 29.11.2013 r.
  3. bezpłatne wyżywienie od obiadu 28.11.2013 r. do obiadu 29.11.2013 r.

Podróż z miejsca zamieszkania do Łodzi oraz podróż powrotna pokrywana jest indywidualnie przez uczestników konferencji.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji, proszone są
o niezwłoczne potwierdzenie udziału w terminie do dnia 22.11.2013 r. telefonicznie pod nr tel.: 519 646 556 w godz. 8.00-15.00 lub e-mailowo na adres j.kwiatkowska@lodr-bratoszewice.pl. Osoba odpowiedzialna za rekrutację – Joanna Kwiatkowska, Dział Metodyki, Doradztwa, Oświaty i Szkoleń, Wydawnictw i Informacji, ŁODR zs. w Bratoszewicach.
Opieka merytoryczna nad konferencją: Edyta Kijak, gł. specjalista ds. gospodarstw wiejskich
i agroturystyki, tel. 42 710 38 21, 42 719 89 28 w.321, e.kijak@lodr-bratoszewice.pl, ŁODR z.s.
w Bratoszewicach.

Do pobrania

Program konferencji

Mapka usytuowania hotelu

hotel mapka

 logouezlot