I Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze”

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w „I Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze”, które odbędzie się 6 grudnia br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie (Golądkowo 41, 06-120 Winnica).

„I Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze” to święto ludzi skupionych wokół dziedzictwa kulinarnego. Formuła Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze sprowadza się do wspólnego logo, ustalonych kryteriów uczestnictwa dla przedsiębiorstw, a także do wspólnego marketingu i działań na szczeblu regionalnym i europejskim. Tematyka spotkania będzie poświęcona planom Samorządu Województwa Mazowieckiego na rok 2013, propozycjom nowych rozwiązań, możliwościom dofinansowania działalności w ramach funduszy unijnych, jak również Nowej Strategii Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego przedstawionej na XII Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w Gdańsku.

W spotkaniu uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Mamy nadzieję, iż „I Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze” będzie próbą odpowiedzi na realne problemy i potrzety mazowieckich producentów żywności regionalnej i tradycyjnej.

Kontakt:

Anna Woszczyk
Specjalista Wydziału Rolnictwa i Żywności
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel. 22 59 79 146
e-mail: anna.woszczyk@mazovia.pl