HUBERTUS 2013

Gonić „lisa” będziemy na terenie łąk i lasów

otaczających   S T A D N I N Ę   H U B E R T U S

 dnia 16 listopada 2013 roku,

start godzina 12:00.

  Plakat Hubertus 2013(1)

W   p r o g r a m i e :

 

  • Powitanie gości, prezentacja zawodników
  • G O N I T W A   Z A   L I S E M   – główny punkt programu
  • Dekoracja oraz wręczenie nagród
  • Biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek
  • Zwiedzanie stadniny
  • Konne przejażdżki, wycieczki bryczką do lasu
  • Dla dzieci: plac zabaw, konkursy i zabawy

 

Do udziału w gonitwie zapraszamy chętnych od 16 roku życia.

Niepełnoletnich uczestników obowiązuje

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Start w gonitwie – bez wpisowego.

 

D l a   z w y c i ę z c y   przewidziana   n a g r o d a   p i e n i ę ż n a.

 

 

Zainteresowanych udziałem w Gonitwie Św. Huberta

prosimy o kontakt pod nr tel.   6 9 1 – 0 4 0 – 4 4 0   do dn. 14 XI 2013.

 

 R E G U L A M I N

 

Udział w gonitwie mogą brać chętni od 16 roku życia. Niepełnoletnich uczestników obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dostarczona przed startem organizatorom.

Stan zdrowia zawodnika i swoje możliwości kondycyjne określa sam zawodnik, biorąc za tę ocenę pełną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich, taką decyzję podejmują rodzice lub opiekunowie prawni.

Również stan zdrowia i możliwości kondycyjne konia określa zawodnik, biorąc za tę ocenę pełną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich, taką decyzję podejmują rodzice lub opiekunowie prawni.

Koń w taki dzień powinien być zadbany bardziej niż zwykle. Należy również bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo konia.

Biorących udział w gonitwie obowiązują stroje: klasyczny myśliwski lub galowy / konkursowy strój jeździecki, na głowie obowiązkowo toczek lub kask; zawodników reprezentujących stowarzyszenia kawaleryjskie, jeździeckie, historyczne – paradne umundurowanie / strój / kostium.

Każdy bieg prowadzi – master i nikt nie może go wyprzedzać, na końcu jedzie – kontrmaster, który pomaga utrzymać porządek jazdy. Jeźdźcy muszą przestrzegać wcześniej ustalonego szyku jazdy, aż do momentu rozpoczęcia gonitwy za lisem. Niedopuszczalne jest zajeżdżanie drogi innym czy najeżdżanie na jadącego przodem jeźdźca.

Kolejna bardzo ważna zasada, to bycie dżentelmenem. Na przykład, o ile nic tak nie podnosi atmosfery jak odrobina mocniejszego trunku, o tyle nic jej nie psuje tak, jak jego nadmiar. Jednym z ceromaniółów Hubertowin jest wypicie tzw. „wsiadanego” i właśnie tylko pod wpływem „wsiadanego” można wystartować w gonitwie.

Podczas trwania gonitwy uczestnik może zawsze zrezygnować. W takiej sytuacji należy usunąć się z terenu gonitwy i podziwiać ją z boku.

Gonitwa kończy się z chwilą zerwania lisiej kity z ramienia uciekającego.

Wjazd za „lisem” do „nory” i zerwanie lisiej kity nie liczy się. Przypominamy: „nora” to miejsce odpoczynku uciekającego.

Zawodników biorących udział w konkurencji prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku i zasad bezpieczeństwa.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże oraz inne szkody zaistniałe podczas gonitwy.

Udział w gonitwie wiąże się z jednoznaczną akceptacją i przestrzeganiem zasad regulaminu.