Harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WM na rok 2011

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 4 stycznia 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na rok 2011.

Do pobrania:

Harmonogram naboru wniosków 2011: http://www.mazowia.eu/data/newsFiles/harmonogram_20122010.pdf