Harmonogram naboru wniosków w LGD ”Wspólny Trakt” na rok 2011

Przypominamy, że w roku 2011 odbędą się cztery nabory wniosków. Pierwsze wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 będzie można składać już marcu.

Do pobrania:

Harmonogram 2011