Fundusze strukturalne zwiększają konkurencyjność rolnictwa

PROW i dopłaty bezpośrednie to nie jedyne czynniki wpływające na konkurencyjność polskiego rolnictwa. Ważne są jeszcze fundusze strukturalne – mówiono podczas konferencji naukowej „Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa”, zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski.

Bez inwestycji w otoczenie, konkurencyjność rolnictwa będzie miała problemy – ostrzegała mgr Agata Niewiadomska, oceniając aspekty ekonomiczne wpływu funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa. Fundusze strukturalne mogą zatrzymać na wsi młodych. – Przyszły PROW nie może być realizowany bez polityki spójności i funduszy strukturalnych. PROW nie może zmieniać się w Plan Pomocy Socjalnej. Inaczej słowo „rozwój” możemy wyrzucić.

Z kolei dr Adam Niewiadomski podkreślił:

– Skuteczność działań prawnych decyduje o ekonomicznej skuteczności funduszy strukturalnych. Proces rozdziału środków wpłynął na rozwój polskiego rolnictwa. Czy realizacja odpowiada celom?

Zdaniem dr. Niewiadomskiego, zasady podziału środków są poprawne. PROW obowiązuje jednak na podstawie obwieszczenia, które w konstytucji nie jest wymienione jako źródło prawa. Zastanawia też duża liczba zmian rozporządzeń – np. rozporządzenie dotyczące rent strukturalnych zmieniano 6 razy. Zmiany rozporządzeń są na ogół podyktowane zmianami wprowadzanymi w przepisach unijnych, ale dokonywane są z opóźnieniem.

– Powinny być wprowadzane tylko zmiany konieczne – mówi dr Adam Niewiadomski. – Stabilność prawa gospodarczego jest wartością podstawową. Ilość zgłaszanych roszczeń powinna niepokoić.

Oprócz zlikwidowania nadmiernej ilości zmian istnieje potrzeba uporządkowania używanych pojęć. Zastanawia też, dlaczego polskie uregulowania zawierają ograniczenia, których nie wprowadzają przepisy wspólnotowe – np. ograniczenie wieku dla rolnika ubiegającego się o wsparcie z działania „Modernizacja gospodarstw”. Niezrozumiałe jest też wydłużenie terminów rozpatrywania spraw.

– Zmiany zwiększające efektywność są możliwe – konkluduje dr Niewiadomski.

Dr Barbara Wieliczko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej porównała postępowania prowadzone w realizacji działań z trzech programów wprowadzanych w różnych okresach.

– Wsparciu konkurencyjności rolnictwa w dwóch okresach programowania służyły podobne działania – oceniła. Jako kanały oddziaływania wsparcia na konkurencyjność wskazała doskonalenie zawodowe, korzystanie z usług doradczych, bezpośrednie wsparcie inwestycji w gospodarstwach, wsparcie otoczenia rolnictwa, przemiany strukturalne, podnoszenie jakości i lepsze wykorzystanie wyników produkcji.

źródło: farmer.pl