Fundusze na odnawialne źródła energii – poradnik

Odnawialne źródła energii są znane człowiekowi od dawna, jednak dopiero współcześnie widzimy, jak ważne okazuje się ich wykorzystanie (szczególnie w obliczu kurczenia się zasobów nieodnawialnych). Do surowców odnawialnych należą:

energia wód;

 

energia geotermalna;

 

energia słoneczna;

 

energia wiatru;

 

biomasa (m. in. drewno /w tym pelety, zrębki, wióry itp./, słoma, biogaz, biopaliwa).

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych działań polityki rozwojowej zarówno Polski jak i Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Ze względu na bardzo wysokie koszty budowy nowych elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, we wszystkich tworzone są specjalne systemy wsparcia dla inwestorów. Kraje przeznaczają na te cele ogromne środki finansowe.

W Polsce nałożono obowiązek zakupu energii z odnawialnych źródeł energii o czym mówi rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r.

W rozporządzeniu podane zostały wielkości wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w zakresie od 2,65% w 2003 r. do 9% w 2010 roku. W 2006 r. przyjęto nowelizację ustawy, ustalając nowy poziom 10,4% w 2010 r. Wskaźniki te są świadectwem znaczenia inwestycji w odnawialne źródła energii i poszukiwania nowych metod jej pozyskiwania.

W Polsce energetyka odnawialna jest nadal nową formą działalności w sektorze energetycznym i istnieje potrzeba upowszechniania wiedzy o możliwościach pozyskiwania środków na rozwój tej dziedziny.

Zaprezentowany tutaj poradnik jest zbiorem funduszy na odnawialne źródła energii. Zawiera skrótowy opis zasad działania mechanizmów dotacyjnych wraz z odsyłaczami, które umożliwiają zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami. Znajdziecie w nim Państwo zarówno opisy krajowych programów operacyjnych (Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programy Operacyjne: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko), jak i informacje dotyczące pozyskiwania środków europejskich (w ramach Unii Europejskiej i nie tylko).

Pobierz poradnik w pliku PDF: http://ww.org.pl/data/OZE.pdf