Fundusz dla organizacji pozarządowych

ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosił pierwszy nabór Wniosków projektów MAŁYCH do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, których suma przychodów z działalności w ostatnim okresie obrachunkowym nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych.

Nabór wniosków rozpoczął się 30 czerwca. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa. Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2011 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

 


Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.