Formularze wniosków o przyznanie pomocy

Aktualne wzory dokumentów znajdują się w poniższym linku;

http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html

Zgodnie z harmonogramem II nabór zostanie ogłoszony do końca I półrocza 2017. Szczegółowych informacji udziela biuro LGD Wspólny Trakt.