Formularz wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa / następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów

 Uprzejmie informujemy, iż został opracowany przez ARiMR oraz wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2012 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularz wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa / następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.

Wprowadzenie  zarządzenia jest niezbędne do umożliwienia nabywcom przedsiębiortswa beneficjenta albo następcom prawnym beneficjenta ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla małych projektów.

 

Powiązania:

 

Instrukcja wypełniania wniosku W1 413 MP WN 1z.doc

Formularz wniosku o przyznanie pomocy WN1_413_MP_1z.xls