Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dotyczący przedsiębiorców.

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zobowiązany jest do udzielenia informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 
– załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)
 
Powiązania: