FESTYN RODZINNY W CHOMENTOWIE W DNIU 26 CZRWCA 2011 START O GODZINE 14.00

Zapraszamy w imieniu organizatorów. Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt jest jednym z partnerów. Przypominamy, że LKS Chomentów złożył wniosek w ramach działania 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty na organizację festynu rodzinnego.