FESTYN RODZINNY UKS GEPARD

Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy w dniu 23 maja odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Gepard. Była: loteria fantowa, kiełbaski, wata cukrowa, chlebek ze smalcem i wiele innych atrakcji.Przypominamy, że UKS Gepard złożył wniosek do Lokalnej Grupy Działania ”Wspólny Trakt” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” PROW na lata 2007-2013, na operacje tz. Małe Projekty i uzyska dofinansowanie w ramach programu LEADER.