FDP o programach odnowy wsi

Odnowa wsi szansą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce – to temat czwartkowego Forum Debaty Publicznej, które odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewicz powiedział, że wieś się zmienia – coraz mniej osób pracuje w rolnictwie, co przekłada się na przeobrażenia naszego kraju. – Odnowa wsi wzmacnia pozytywne tendencje rozwojowe i aktywizujące mieszkańców – podkreślił.

Minister zapowiedział, że uczestnicy spotkania będą dyskutować o przyszłości i szukać odpowiedzi na pytanie, jak odnowa wsi może jeszcze skuteczniej wspierać dalszą modernizację polskiej wsi – w poszanowaniu jej bogatego dziedzictwa.

Spotkanie będzie transmitowane na stronie www.prezydent.pl i na oficjalnych profilach Prezydenta RP na portalach społecznościowych.

Zobacz program debaty:

Forum Debaty Publicznej
„Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”
w związku z 15-leciem odnowy wsi w Polsce

19 kwietnia 2012 roku
Odnowa wsi szansą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
Sala Kolumnowa w Pałacu Prezydenckim


godz. 11.00 Otwarcie Forum, przywitanie gości – Dariusz Młotkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
godz. 11.03 Wspieranie przedsięwzięć odnowy wsi – Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
godz. 11.10 Odnowa wsi w Polsce – dorobek 15-lecia – Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski, Wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu
godz. 11.17 Opolski Program Odnowy Wsi jako model oddziaływania samorządu województwa na rozwój obszarów wiejskich – Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego
godz. 11.24 Przykłady dobrych praktyk odnowy wsi w województwie opolskim – Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina
godz. 11.29 Program Odnowy Wsi w województwie dolnośląskim – Włodzimierz Chlebosz, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
godz. 11.36 Przykłady dobrych praktyk odnowy wsi w województwie dolnośląskim – Marek Chmielewski, Wójt Gminy Dzierżoniów

godz. 11.41 Program Odnowy Wsi w województwie podkarpackim – Lucjan Kuźniar, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
godz. 11.48 Przykłady dobrych praktyk odnowy wsi w województwie podkarpackim – Wiesław Baranowski, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
godz. 11.53 Program Odnowy Wsi w województwie wielkopolskim – Tomasz Bugajski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
godz. 12.00 Przykłady dobrych praktyk odnowy wsi w województwie wielkopolskim – Przemysław Kurdzieko, Wójt Gminy Lipka
godz. 12.05 Specyfika i znaczenie metody i regionalnych programów odnowy wsi na tle innych mechanizmów wspierania rozwoju obszarów wiejskich – Andrzej Kaleta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

godz. 12.15 Przerwa
 

godz. 12.45 Wspieranie przedsięwzięć odnowy wsi w ramach SPO 2004-2006 i PROW 2007-2013 – Renata Zielińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
godz. 12.52 Ochrona wsi sposobem na zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego obszarów wiejskich – Irena Niedźwiecką-Filipiak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
godz. 13.00 Społeczność wiejska jako aktywny podmiot rozwoju – możliwości i ograniczenia – Ryszard Kamiński, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Ireneusz Niewiarowski, Senator RP, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
godz. 13.10 Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Jerzy Regulski, Doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Kolegium Witryny
godz. 13.15 Dyskusja
godz. 13.45 Podsumowanie dyskusji – Andrzej Hałasiewicz, ekspert w Kancelarii Prezydenta RP
godz. 13.50 Zakończenie spotkania

 

Zobacz też materiały: http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/potencjal-obszarow-wiejskich-szansa-rozwoju-/materialy/