Europejska polityka rolna wymaga zmian

ARC 2020, porozumienie organizacji społecznych z całej Europy naciska na decydentów, by wykazali się odwagą w reformowaniu Wspólnej Polityki Rolnej. Na drugiej europejskiej konferencji, która odbyła się w dniu 13 lipca 2011 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego

w Brukseli, członkowie ARC dyskutowali perspektywy reformy z Komisarzem Dacianem Cioloşem, Markiem Sawickim – Prezydentem Rady Ministrów Unii Europejskiej i Albertem Dessem – sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego.

 

– Wierzymy, że nasz głos był słyszany od czasu rozpoczęcia konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim w ubiegłym roku, przynajmniej zgodziliśmy się, co do wyzwań, które stoją przed nami wszystkimi. Konieczne są radykalne zmiany, by sprostać zmianom klimatycznym, utracie różnorodności biologicznej i wielkim dysparytetom społecznym w Europie i na świecie. Teraz europejscy decydenci muszą wykazać się odwagą w pracy na rzecz długoterminowych zmian politycznych – mówi Arie van den Brand, rzecznik ARC 2020 – Nowa Wspólna Polityka Rolna musi być skierowana na to, jak naprawdę zrównoważone systemy rolnicze i żywnościowe będą wdrożone w praktyce, jak rynki mogą lepiej działać, by oferować rolnikom sprawiedliwy dochód i zapewnić konsumentom żywność dobrą dla zdrowia. Żeby zaoferować wystarczającą ilość żywności w długoterminowej perspektywie, potrzebujemy rzeczywistej zmiany paradygmatu, która zakończy aktualne niezrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, przesunie rolnictwo w kierunku systemów solarnych i zredukuje powierzchnię gruntów użytkowanych za granicami Europy na produkcję pasz dla zwierząt. Potrzebujemy także renesansu wsi przez specyficzną politykę wiejską, włączającą wszystkich, taką, która wzmocni lokalne zarządzanie i innowacje we wszystkich regionach Europy.

ARC, the Agricultural and Rural Convention 2020 – Konwencja Rolnicza

i Wiejska, powstała na początku 2010 r., jako platforma pozwalająca zaangażowanym obywatelom oraz organizacjom prowadzić lobbing na rzecz zrównoważonej reformy Wspólnej Polityki Rolnej i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej. W ramach platformy aktywne są organizacje społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Reprezentują one szerokie zakresy zainteresowań, włącznie z prawami człowieka, organizacje rolników, konsumentów, społeczności wiejskich, ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego, dobrostanu zwierząt, mniejszości, zdrowia publicznego, rolnictwa ekologicznego i wielu innych.