„E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”  z siedzibą w Radomiu wraz z Partnerami: Powiatem Przysuskim, Powiatem Radomskim, Powiatem Szydłowieckim i Powiatem Zwoleńskim zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnych spotkaniach aktywizujących dotyczących realizacji projektu: „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”

Spotkania odbędą się w dniach:

 

05 listopada 2012r. o godzinie 14.00

w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu

ul. Domagalskiego 7

 06 listopada 2012r. o godzinie 14.00

w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze

Al. Jana Pawła II 10

07 listopada 2012r. o godzinie 14.00

w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Pl. M. Konopnickiej 7

08 listopada 2012r. o godzinie 14.00

w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu

ul. Władysława Jagiełły 4

 

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu oraz zaprezentowana zostanie platforma eFront stanowiąca podstawę panelu e – learningowego utworzonego na potrzeby szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu.

 

W ramach projektu metodą e – learningu będą prowadzone bezpłatne szkolenia z zakresu:

1.      Prawno–techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;

2.      PR i promocja NGO, reklama społeczna;

3.      Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;

4.      Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;

5.      Pozyskanie środków na działanie i rozwój;

6.      Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki; sprawozdawcze;

7.      Alternatywne źródła pozyskania funduszy;

8.      Finanse w organizacji pozarządowej;

9.      Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

Udział w spotkaniu informacyjno – warsztatowym jest bezpłatny.

  

Więcej informacji można uzyskać w Biurze projektu:

Ul. Wernera 9/11, 26 -600 Radom

tel. 048 38 58 997

tel./fax 048 38 58 996

e – mail: lgd@razemdlaradomki.pl

 

Potwierdzenie uczestnictwa nie jest konieczne, ale ułatwi

przygotowania organizacyjne. Dziękujemy!