DZIEŃ ZIEMNIAKA W KOSOWIE

Lokalna Grupa Działania ”Wspólny Trakt” miała przyjemność uczestniczyć w Dniu Ziemniaka zorganizowanym na terenie gminy Kowala. W ramach projektu nasze stowarzyszenie przygotowało namiot promocyjny, gdzie częstowano swojskim jadłem oraz rozdawano materiały promocyjne na temat działalności naszej LGD.  Przygotowaniem potraw ,,ziemniaczanych”  jak również poczęstunkiem zajął się zespół ludowy ,,Chomentowianki”, który wystąpił na scenie prezentując swoje przyśpiewki.

 ,,Marchwiok, Gruszczok, Pazibroda, Kopytka” i wiele innych potraw bardzo wszystkim smakowało, a piękny zapach dań przyciągnął do naszego stoiska nawet konie… Spotkanie rodzinne w Kosowie było możliwością zintegrowania się mieszkańców gminy Kowala i Skaryszew oraz  do zainteresowania jak największej liczby mieszkańców działalnością LGD.