DREWNIANY PTASZEK W SKARYSZEWSKIM PARKU

Kolejną wielką zabawkę udało się skończyć tuż przed Wstępami, mieszkańcom Skaryszewa – Pawełowi Derleckiemu i Danielowi Rogali. Jest to druga część projektu mającego na celu ożywienie i uatrakcyjnienie przestrzeni w miasteczku. Projekt służy promocji miasta i gminy, wykorzystując sąsiedztwo drogi krajowej nr 9. Celem ma być również zatrzymanie przynajmniej na chwilę gości przyjeżdżających jak i przejeżdżających do i przez miasto. Jednocześnie intencją pomysłodawców jest wywołanie wśród wszystkich dzieci , tych dużych i tych małych, pozytywnych emocji.