Dodatkowy nabór wniosków o zakwalifikowanie do programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na 2011 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego uprzejmie informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2010 roku podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru zgłoszeń do przyszłorocznej edycji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

W związku z tym do dnia 14 stycznia 2011 roku przyjmowane będą od podmiotów

z terenu województwa mazowieckiego zainteresowanych uczestnictwem w programie „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2011 r. wnioski o zakwalifikowanie do programu (wzór wniosku w załączeniu).

Decyzja Sejmiku Województwa Mazowieckiego o ewentualnym dofinansowaniu

w 2011 roku programu „Moje Boisko – Orlik 2012” podjęta zostanie po uchwaleniu budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok.

 

Uwaga!

1.Zgłoszona inwestycja musi spełniać wymogi określone w założeniach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” publikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki – www.msport.gov.pl

2.Niezależnie od wcześniejszych zgłoszeń i deklaracji przesłanych w 2008 i 2009 roku należy ponowić zgłoszenie na 2011 rok w przypadku zamiaru realizacji inwestycji w tym roku.

3.Wnioski prosimy nadsyłać do dnia 14 stycznia 2011 roku na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

ul. Skoczylasa 4

03-472 Warszawa

Do pobrania:

http://www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/548/1234/1/wniosek.xls