Decydujmy razem

W imieniu Pana Marcelego Niezgody, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych”.

Podczas konferencji przedstawione zostaną m.in. polskie, europejskie i światowe przykłady zastosowania partycypacji.
Paneliści wskazywać będą, że partycypacja to trend rozwojowy i przyszłość (lub teraźniejszość) nowoczesnego zarządzania wspólnotą lokalną.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, osoby zaangażowane we wdrażanie partycypacji publicznej oraz tych wszystkich, którzy dopiero myślą o działaniach partycypacyjnych w swoich gminach i  powiatach. 

Program konferencji obejmuje m.in. dyskusję panelową: „Partycypacja publiczna – ograniczenie czy rozszerzenie lokalnej władzy”, w której swój udział potwierdzili Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do potwierdzenia), Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla, dr hab. Wojciech Łukowski, Uniwersytet Warszawski, Jakub Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Jacek Żakowski. Uczestnicy dyskusji dokonają wprowadzenia. Odpowiedzą na pytania po co i komu potrzebna jest partycypacja, czy partycypacja to tylko konsultacje, a także „ile” mamy partycypacji w Polsce.

W drugiej części konferencji planowane są trzy równoległe sesje dyskusyjne. (Szczegółowy program do pobrania poniżej.)

Konferencja odbędzie się 31 maja 2011 roku (wtorek) w Hotelu Novotel w Warszawie.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie www.decydujmyrazem.pl. Rejestracja trwa do 25 maja 2011 r.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.