Czy samorządy obniżą podatki na 2012 rok?

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku wyniosła 74,18 zł za 1 dt. To bardzo ważna informacja dla rolników, bo cena ta jest podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok. Wysokość podatku ustala Rada Gminy.
 

Wysokie ceny skupu żyta na przestrzeni ostatniego roku spowodowały, że znacząco wzrosła podstawa opodatkowania gruntów.

Dzieje się tak dlatego, że  podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych) za jeden rok, stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.Podatek rolny od 1 ha pozostałych użytków rolnych albo gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych (tj. poniżej normy obszarowej gospodarstwa rolnego) są opodatkowane za jeden rok według równowartości 5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Pożądany przez rolników wzrost cen ziarna powoduje jednak zupełnie nieoczekiwany przez nich wzrost obciążeń podatkowych.

Stawki podatku rolnego, podobnie jak leśnego, są maksymalnymi stawkami kwotowymi, kształtowanymi w relacji do hektara przeliczeniowego lub rzeczywistego powierzchni. Nalicza się je za rok podatkowy; klasa gruntu czy jego położenie jest obojętne.

Podstawą do ustalenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy są komunikaty Prezesa GUS. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (DzU z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.) ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku wyniosła 74,18 zł za 1 dt. Cena ta jest podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.

Ostateczna wysokość podatku rolnego ustalonego o ten wskaźnik będzie zależała od woli samorządów. W gminach właśnie trwa ustalanie budżetów na przyszły rok. Czy radni będą skłonni do obniżenia podatków naliczanych według wysokich cen żyta?

Źródło: http://www.tvr24.pl/