Co to jest rolnictwo ekologiczne?

Ujmując najprościej, rolnictwo ekologiczne jest systemem rolniczym, który dostarcza świeżą, pełną smaku, autentyczną żywność produkowaną przy poszanowaniu naturalnych cyklów życiowych.

Zasady

Swe szlachetne cele rolnictwo ekologiczne realizuje poprzez odpowiednie działania agro- i zootechniczne, które minimalizują ludzkie oddziaływania na środowisko i umożliwiają naturalne funkcjonowanie systemu rolniczego.

Klasyczne praktyki rolnictwa ekologicznego:

Wieloletni płodozmian, jako warunek wydajnego wykorzystywania zasobów lokalnych

Radykalne ograniczenie chemicznych środków ochrony roślin i nawozów syntetycznych, antybiotyków dla zwierząt, dodatków do żywności i substancji pomagających w przetwarzaniu oraz innych sztucznych środków produkcji

Całkowity zakaz stosowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie

Gospodarowanie w oparciu o zasoby własne, na przykład obornik i pasze wytwarzane w gospodarstwie

Dobór odmian roślin oraz ras zwierząt odpornych na choroby i dobrze zaadaptowanych do lokalnych warunków

Utrzymanie zwierząt w systemie wolnostanowiskowym, dostęp do wybiegów oraz żywienie paszami z rolnictwa ekologicznego

Stosowanie praktyk hodowlanych odpowiednich dla poszczególnych ras zwierząt.

Łańcuch produkcji żywności

Rolnictwo ekologiczne stanowi część długiego łańcucha produkcji żywności, na który składa się także przetwórstwo, dystrybucja i handel detaliczny, i wreszcie Ty – konsument. Każde ogniwo w tym łańcuchu odgrywa ważną rolę i przynosi wielorakie korzyści, o których mowa na tej stronie internetowej. Składa się na to:

Ochrona środowiska

Dobrostan zwierząt

Zaufanie konsumentów

Społeczeństwo i ekonomia

Za każdym razem, gdy kupujesz ekologiczne jabłka w pobliskim supermarkecie lub zamawiasz wino wyprodukowane z ekologicznych winogron w ulubionej restauracji, możesz mieć pewność, że zostały one wyprodukowane zgodnie z surowymi wymogami mającymi na celu poszanowanie środowiska oraz zwierząt.

Zasady wytwarzania

Zasady rolnictwa ekologicznego w UE zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2092/91 z 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczyc.

Rewizja dotychczasowego rozporządzenia zaowocowała w grudniu 2005r. dwoma wnioskami legislacyjnymi Komisji Europejskiej. Pierwszy wniosek dotyczy uproszczenia i usprawnienia zasad importu produktów ekologicznych, drugi – ekologicznej produkcji rolnej i jej znakowania. Oba powyższe wnioski zostały przyjęte przez Radę Europejską. Pierwsze, dotyczące importu, Rozporządzenie Rady nr 1991/2006 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych weszło w życie w styczniu 2007 roku.

Drugie, Rozporządzeniu Rady w sprawie ekologicznej produkcji i etykietowania produktów ekologicznych, określa zasady produkcji ekologicznej, jej logo oraz system znakowania i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2009 roku.

Logo i znakowanie

Wspólnotowe Rozporządzenie w sprawie rolnictwa ekologicznego określa zasady uprawy roślin i chowu zwierząt, a także zasady przetwarzania żywności i pasz warunkujące ich znakowanie jako ekologiczne. Zgodność z wymogami Rozporządzenia UE stanowi warunek znakowania produktów wykorzystującego Wspólnotowe logo rolnictwa ekologiczneg. Obowiązkowym elementem eko-rolniczego znakowania jest ponadto zamieszczenie numeru identyfikacyjnego C741 jednostki kontrolującej i certyfikującej produkcję ekologiczną.

System znakowania został wprowadzony po to, by zapewnić konsumentów w państwach członkowskich UE, że produkt, który kupują pochodzi z rolnictwa ekologicznego. Europejskie logo ma zwiększać rozpoznawalność produktów ekologicznych. Spełnia ono podobną rolę do znaków krajowych, które mogłeś widzieć na produktach w Twojej ojczyźnie. Jego stosowanie jest obecnie dobrowolne, ale będzie obowiązkowe, gdy nowe Rozporządzenie wejdzie w życie.

Fakty

Statystyki pokazują, że wielu europejskich konsumentów, takich jak Ty, robiąc zakupy, poszukuje produktów oznaczonych eko-rolniczymi symbolami i etykietami.

Z opracowań naukowych wynika, że wartość rynku produktów ekologicznych zwiększa się o 10-15% rocznie.

więcej na http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/consumer-demand_pl