Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza członków i/lub pracowników organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorstw społecznych, przedsiębiorstw socjalnych, banków spółdzielczych, kół gospodyń wiejskich, OSP do udziału w projekcie: Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim.

W ramach projektu ZMW zaprasza na BEZPŁATNE dwudniowe szkolenia dotyczące:

•ekonomii społecznej,

•zarządzania finansami,

•podstaw zarządzania projektami,

•budowania partnerstwa,

•pozyskiwania funduszy na działalność organizacji,

•doskonalenia umiejętności interpersonalnych.

Uczestnikom szkoleń organizatorzy zapewniają:

•materiały szkoleniowe,

•nocleg z wyżywieniem,

•zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Harmonogram szkoleń w 2011 r.:

•02–03 kwietnia – Serock k/Warszawy

•16–17 kwietnia – Soczewka k/Płocka

•28–29 maja – Serock k/Warszawy

•11-12 czerwca – Warka k/Radomia

•23–24 lipca – Mińsk Mazowiecki

•27-28 sierpnia – Serock k/Warszawy

•24–25 września – Soczewka k/Płocka

•15–16 października – Serock k/Warszawy

•19–20 listopada – Warka k/Radomia

•03–04 grudnia – Mińsk Mazowiecki

ZMW zaprasza również do korzystania z doradztwa w Lipsku, Płocku, Pułtusku, Skórcu, Wąsewie i Zwoleniu, w ramach których oferuje:

•doradztwo w zakresie ekonomii społecznej,

•spotkania informacyjno- promocyjne dotyczące ekonomii społecznej,

•możliwość zamieszczenia informacji na stronie internetowej,

•bezpłatny dostęp do infrastruktury biurowej.

Biuro Projektu:

Związek Młodzieży Wiejskiej

ul. Nowy Świat 19, lok.17

00-029 Warszawa

tel.: 22 826 11 68

www.zmw.pl

IES Pułtusk

ul. Daszyńskiego 3/5

06-100 Pułtusk

tel./fax: 23 692 09 17

maryna.prewecka@zmw.pl

Do pobrania: http://mazowieckie.ksow.pl/fileadmin/user_upload/mazowieckie/pliki/zmw-Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie_BO.pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013