Budżet Mazowsza na trudne czasy

Radni województwa mazowieckiego przyjęli budżet Mazowsza na 2013 r.Wyniesie on 2,9 mld zł, z czego blisko 1/3 zostanie przeznaczona na inwestycje drogowe, w służbie zdrowia czy kulturze. Na ten cel zarezerwowano ponad 806 mln zł, czyli aż o 200 mln zł więcej niż w roku bieżącym. Trzeba przy tym pamiętać, że w 2013 r. na tzw. janosikowe Mazowsze będzie musiało przeznaczyć 661 mln zł.

 – Przed nami kolejny trudny rok, wymuszający mądre zarządzanie i szukanie oszczędności. Udało nam się wygospodarować ponad 800 mln zł na realizację ważnych i niezbędnych dla regionu inwestycji – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Do podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego szpitali trafi ponad 75 mln zł.Najwięcej bo ok. 46 mln zł otrzyma szpital dziecięcy przy Niekłańskiej w Warszawie. Środki te zostaną przeznaczone na budowę nowego obiektu, w którym znajdą się blok operacyjny, oddział pooperacyjny, oddział intensywnej terapii oraz szpitalny oddział ratunkowy. Do szpitala bródnowskiego trafią pieniądze na termomodernizację i na budowę lądowiska. W sumie będzie to 2,4 mln zł. Inwestycje nie ominą także regionu. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu otrzyma ponad 1,5 mln zł na budowę instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym. Ponad 3 mln zł przeznaczonych zostanie na informatyzację, termomodernizację oraz wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie. Prawie 6,4 mln zł trafi do szpitala w Ostrołęce. Środki te przeznaczone zostaną na dokończenie toczących się w szpitalu inwestycji. Ponadto, szpital w Ciechanowie otrzyma 1,2 mln zł na rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W 2013 r. możliwe będzie przeprowadzenie inwestycji także w instytucjach kultury. Na ten cel przeznaczone zostanąponad 44 mln zł. Najwięcej, bo aż 12 mln zł trafi doMazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. 3,6 mln zł otrzyma Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu na budowę centrum kulturalno-rekreacyjnego. Kolejne 1,5 mln zł trafi do Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Środki te przeznaczone zostaną na przebudowę dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem. Muzeum Niepodległości w Warszawie otrzyma1,8 mln zł na rewitalizację i modernizację oddziału Cytadeli Warszawskiej. Środki trafią także do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – 1,1 mln zł, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie – blisko 800 tys. zł, Muzeum Etnograficznego w Warszawie – ponad 280 tys. zł, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie – ponad 590 tys. zł, Muzeum Wsi Radomskiej – ponad 545 tys. zł oraz do Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” – ponad 950 tys. zł.

Na inwestycje drogowe przeznaczonych zostanie ponad 131 mln zł. Wśród nich będą m.in. 29 mln zł na drogę wojewódzką nr 727 (Klwów – Szydłowiec), 17,3 mln zł na drogę wojewódzką nr 580 (odcinek Leszno – Kampinos), 9,2 mln zł na drogę wojewódzką na 544 (od granicy województwa do Ostrołęki), 8,8 mln zł na drogę wojewódzką nr 579 (Kazuń Polski – Radziejowice), 11,7 mln zł na drogę wojewódzką nr 637 (Warszawa – Węgrów), 6,4 mln zł na drogę wojewódzką 719 (Warszawa – Kamion), 2 mln zł na drogę wojewódzką nr 541 (od Mochowa do granicy z województwem warmińsko-mazurskim).

Niestety, przyszłoroczny budżet zakłada też oszczędności. W porównaniu do obecnego roku zmniejszą się o 5 proc. dotacje dla instytucji kultury, a także kwota bieżącego utrzymania jednostek budżetowych samorządu. Zmniejszeniu o 10 proc. ulegną dotacje dla przewoźników kolejowych.

Planowane jest zachowanie na tym samym poziomie wydatków na funkcjonowanie oświatowych jednostek budżetowych. Niestety, nie będzie środków na dotację dla organizacji pozarządowych (z wyjątkiem dotacji na zadania związane z upowszechnianiem sportu dzieci i młodzieży.