RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ – SZKOLENIE

11-12 czerwca 2010r. Lokalna Grupa Działania „Wspóny Trakt” zorganizowała kolejne w tym roku szkolenie z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 i dotyczyło działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Szkolenie o charakterze warsztatowym było przeprowadzone przez p. Justynę Bugalską, byłego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mazowieckim Oddziale Regionalnym na stanowisku specjalisty ds. obsługi wniosków w ramach działań Osi 3 i Osi 4 PROW LEADER PROW 2007-2013 :

311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Uczestnicy zapoznali się z celami operacji, kosztami kwalifikowalnymi, kosztami ogólnymi operacji. Wiedza ta pozwoli dokonywać właściwej oceny wniosków składanych przez beneficjentów z terenu naszej Lokalnej Grupy Działania.

Przypominamy, że nabór na działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wg harmonogramu będzie ogłoszony we wrześniu 2010 roku.