Bezpłatne szkolenia „E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w Projekcie „E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO). Już dziś mogą Państwo dołączyć do projektu – wypełniając formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej www.elearning-szkolenia.eu.

Jest to projekt skierowany do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, organizacji w której działają, czy też do osób które chcą założyć stowarzyszenie, a także podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju swojej „Małej Ojczyzny!”.

Szkolenia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Można w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet. Szkolenia e – learningowe dotyczą następującej tematyki:

 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
 • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
 • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
 • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarządowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

E–learning jest prostym i efektywnym systemem przekazywania wiedzy przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, takich jak komputer i Internet. Jest coraz częściej stosowaną metodą nauczania na różnych poziomach edukacji powszechnej i pozaformalnej. Pozwala nam na uczestniczenie w kursie czy szkoleniu bez konieczności fizycznej obecności na sali wykładowej. Zaletą e-learningu jest duża elastyczność, albowiem to uczestnicy decydują o miejscu, czasie i tempie nauki. E–learning daje nam dostęp do materiałów dydaktycznych 24 godziny na dobę, dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas oraz dopasować godziny zajęć do naszego planu dnia.

Zachęcamy do udziału w tej ciekawej inicjatywie. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów:

 • radomskiego,
 • przysuskiego,
 • szydłowieckiego,
 • zwoleńskiego.

Osoby/organizacje chętne do uczestniczenia w projekcie prosimy o kontakt mailowy: lgd@razemdlaradomki.pl lub telefoniczny 48 38 58 997, tel./fax 48 38 58 996.

Link do strony: www.elearning-szkolenia.eu

 

źródło: LGD „Razem dla Radomki”