Ankieta monitorująca dla beneficjentów PROW 2007-2013

Prosimy wszystkich beneficjentów, którzy złożyli wnioski w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” do Lokalnej Grupy Działania ”Wspólny Trakt” o wypełnienie i dostarczenie ankiety monitorującej po zrealizowaniu projektu i refunfacji poniesionych kosztów.

ANKIETA MONITORUJĄCA NA POTRZEBY REALIZACJI LSR – PDF – zał. do LSR

ANKIETA MONITORUJĄCA NA POTRZEBY REALIZACJI LSR