Animatorzy Kultury 2019

Jedenasta edycja Powiatowego Dnia Animatora Kultury odbyła się  w Miejskim Centrum Kultury i Biblioteki w Pionkach. Jak co roku, poszczególne gminy i miasta wyróżniły osoby oraz zespoły, zasługujące na uznanie za promowanie rodzinnej kultury.

Nagrodzeni

Animatorami kultury w roku 2019 zostali: w gminie Jedlińsk – Zespół Śpiewaczy „Ludiwczanki”, w gminie Kowala – Zespół „Quick Flik”, w gminie Pionki – Zespół „Królewskie Źródła”, w gminie Wolanów – Warsztaty Terapii Zajęciowej z Młodocina Większego – POZYTYWNI, w gminie Wierzbica – Tomasz Zakrzewski, w gminie Gózd – Świetlice Środowiskowe – Weronika Dudziak, w mieście i gminie Skaryszew – Artur Janiak, w gminie Przytyk – Ewa Ziętek, w gminie Jastrzębia – Zespół Ludowy „Bartodziejaki” – Marian Kuliński, w gminie Zakrzew – Tadeusz Kępka, w mieście i gminie Iłża – Agnieszka Sygut, w gminie Jedlnia Letnisko – Alicja Baran, w mieście Pionki – Piotr Smolarczyk – prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej w Pionkach.

Gratulacje dla Wszystkich nagrodzonych

Prezentacja dorobku

Podczas uroczystości uczestnicy  przedstawili swój dorobek artystyczny prezentując różne formy działań kulturalnych w naszym powiecie, począwszy od recytacji i własnej twórczości poetyckiej, rękodzieła, tańca na prezentacji muzyki i śpiewu solistek kończąc.

– Animatorzy Kultury, to ludzie wyjątkowi, kreatywni, starający się różnymi metodami aktywizować społeczeństwo rozbudzając ich zainteresowania, pokazując nowe metody spędzania czasu wolnego oraz zaspakajać potrzeby kulturalne innych ludzi – powiedział dyrektor pionkowskiego domu kultury Ryszard Dybiński.

Pamiątkowe statuetki i nagrody ufundowane przez starostę radomskiego Waldemara Trelkę wręczali burmistrzowie i wójtowie gmin lub ich przedstawiciele oraz reprezentujący starostę, radna Powiatu Radomskiego Marzena Murawska oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Krzysztof Szewczyk.

Źródło; https://www.radompowiat.pl/