Aktualizacja LSR

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającymi pracami dotyczącymi aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wspólny Trakt”, prosimy o zgłaszanie propozycji ewentualnych zmian w Strategii do Biura LGD do dnia 30 listopada 2009 r. drogą elektroniczną lub osobiście.