Aktualizacja LSR

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającymi pracami dotyczącymi aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD “Wspólny Trakt”, prosimy o zgłaszanie propozycji ewentualnych zmian w Strategii do Biura LGD do dnia 10 grudnia 2010 r. drogą elektroniczną lub osobiście.