Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE

Zapraszamy 7 czerwca 2019 mieszkańców z terenu gmin Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica do Skaryszewa – budynek OSP w godzinach od 10.00 do 14.00

Grupa docelowa: osoby zawodowo związane z branżą rolną i środowiskową, w tym doradcy, nauczyciele, edukatorzy, indywidualni rolnicy, przedstawicie mediów branżowych, organów administracji samorządowej oraz lokalnych urzędów, instytucji i grup działania. Szkolenia prowadzone są w ramach projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”.

 Tematy poruszane podczas szkoleń obejmą najnowszą wiedzę w odpowiedzi na zagadnienia:

  1. Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce. Ocena zagrożeń i sposoby adaptacji.
  2. Energia ze źródeł odnawialnych. Nowa droga Rozwoju.
  3. Wartości przyrodnicze użytków zielonych i ich ochrona
  4. Płyn bytu. Woda w środowisku i otoczeniu człowieka
  5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie.
    Postęp biologiczny i innowacje w agrotechnice

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku naturalnym i ich społeczno – ekonomicznych skutków dla sektora rolnego oraz przybliżenie idei zrównoważonego systemu gospodarowania.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla uczestników.

Zgłoszenia są przyjmowane do dotowanej puli miejsc, potem tworzona jest lista rezerwowa.