Plan komunikacji na lata 2016-2023

logo-390Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” tworzy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023 oraz Plan komunikacji ze społecznością lokalną. Zależy nam na jak najlepszej komunikacji z Państwem podczas wdrażania Strategii, na przekazywaniu Państwu rzetelnych informacji w najbardziej dopasowany do Państwa potrzeb sposób. Wszelkie sugestie otrzymane od Państwa drogą e-milową lub złożone osobiście w biurze LGD w Skaryszewie ul. Słowackiego 6, zostaną uwzględnione w naszym planie komunikacji.

Zał. do LSR nr 5 Plan komunikacji